Oversikt - Bjerka skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Bjerka skole
Rønningveien 20
8643 BJERKA
Org.nr 975286932
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Hemnes kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 41
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 4
Talet på lærarar 6

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Bjerka skole Hemnes kommune Nordland fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 4,8 53,2 3 077,8 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning 9,3 10,0 9,7 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 10 549 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 24,4 47,4 48,4 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 35,2 19,5 17,9 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,1 10,3 10,5 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 13,1 11,2 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,8 13,2 13,8 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,8 10,3 12,6 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 14,3 14,2 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 16,4 14,8 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 98,4 94,7 96,1
Lærertimer som gis til undervisning 3 268 34 999 1 959 102 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev 80 71 74 61
Indikator og nøkkeltall Bjerka skole Hemnes kommune Nordland fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 153 815 144 396 126 820
Lønnsutgifter per elev 119 516 115 209 99 807
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 75,9 83,6 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 586 1 398 1 138
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 509 1 476 1 331
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år