Grunnet tekniske oppdateringer vil Skoleporten være tidvis utilgjengelig mandag 25. april fra klokken 16

Oversikt - Bjerka skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Bjerka skole
Rønningveien 20
8643 BJERKA
Org.nr 975286932
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Hemnes kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 40
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 4
Talet på lærarar 6

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Bjerka skole Hemnes kommune Nordland fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 4,9 53,5 3 068,9 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 8,9 10,0 9,8 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 11 535 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 31,7 43,5 50,4 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 25,6 21,0 17,4 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,6 10,5 10,6 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 12,0 11,5 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,1 13,4 13,9 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,1 11,5 12,8 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 14,1 14,1 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 15,1 15,1 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 99,0 93,5 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 3 316 34 817 1 956 925 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 83 71 73 60
Indikator og nøkkeltall Bjerka skole Hemnes kommune Nordland fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 153 792 130 805 116 183
Lønnsutgifter per elev 110 321 106 095 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 78,2 84,6 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 180 1 259 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 614 1 562 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år