Oversikt - Bergsbygda skole (UTGÅTT)

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Bergsbygda skole (UTGÅTT)
Bergsbygdavegen 558
3949 PORSGRUNN
Org.nr 975277844
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Porsgrunn kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 69
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 4
Talet på lærarar 7

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Porsgrunn kommune Telemark fylke Nasjonalt
Læringskultur 4,0 4,1 4,0
Elevdemokrati og medvirkning 3,7 3,8 3,8
Faglig utfordring 4,0 4,0 4,1
Felles regler 4,4 4,4 4,4
Trivsel 4,3 4,3 4,3
Mestring 4,1 4,1 4,1
Støtte fra lærerne 4,4 4,4 4,4
Motivasjon 3,8 3,9 3,8
Vurdering for læring 3,8 3,9 3,9
Støtte hjemmefra 4,4 4,4 4,4

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Porsgrunn kommune Telemark fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 338,3 1 886,5 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 13,1 11,3 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 39 274 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 101,1 69,3 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,6 14,5 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,0 12,1 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,0 13,5 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,2 16,2 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,3 14,7 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,4 16,4 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 21,5 17,9 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,1 97,1 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 214 242 1 194 802 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 54 63 60
Indikator og nøkkeltall Porsgrunn kommune Telemark fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 112 466 124 344 116 183
Lønnsutgifter per elev 89 908 100 291 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 85,3 85,7 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 2 332 1 412 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 600 1 534 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år