Oversikt - Berg skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Berg skole
Voldenveien 1
3619 SKOLLENBORG
Org.nr 981089618
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Kongsberg kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 36
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 3
Talet på lærarar 5

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Berg skole Kongsberg kommune Buskerud fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 4,5 295,7 2 988,3 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 10,4 12,6 12,5 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 64 487 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 25,7 50,6 68,7 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 31,4 21,6 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,1 13,8 13,4 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 14,1 14,8 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,7 17,9 17,1 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,7 15,8 15,1 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 19,2 17,6 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 19,7 19,1 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 77,7 97,5 95,6 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 2 554 182 472 1 899 215 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 71 56 57 60
Indikator og nøkkeltall Berg skole Kongsberg kommune Buskerud fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 119 145 109 888 116 183
Lønnsutgifter per elev 91 483 84 081 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 83,3 79,0 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 551 1 015 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 216 1 407 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år