Oversikt - Berg skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Berg skole
Berg
8920 SØMNA
Org.nr 975286487
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Sømna kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 105
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 8
Talet på lærarar 13

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Berg skole Sømna kommune Nordland fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 11,2 31,5 3 068,9 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 10,4 10,1 9,8 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 11 535 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 23,4 26,3 50,4 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 39,9 34,3 17,4 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,0 10,3 10,6 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 12,9 11,5 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,5 17,9 13,9 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,5 13,5 12,8 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 15,0 14,1 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 33,3 15,1 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 86,0 93,5 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 7 495 20 102 1 956 925 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 71 71 73 60
Indikator og nøkkeltall Berg skole Sømna kommune Nordland fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 155 636 130 805 116 183
Lønnsutgifter per elev 120 636 106 095 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 85,8 84,6 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 243 1 259 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 019 1 562 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år