Oversikt - Berg skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Berg skole
BERG
8920 SØMNA
Org.nr 975286487
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Sømna kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 95
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 8
Talet på lærarar 11

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Berg skole Sømna kommune Nordland fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 12,6 34,8 3 077,8 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning 8,8 8,6 9,7 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 9 549 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 33,8 30,5 48,4 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 22,4 25,3 17,9 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,5 9,7 10,5 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 9,6 11,2 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,4 12,2 13,8 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,4 9,4 12,6 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 14,7 14,2 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 13,9 14,8 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 96,7 94,7 96,1
Lærertimer som gis til undervisning 7 980 22 078 1 959 102 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev 84 82 74 61
Indikator og nøkkeltall Berg skole Sømna kommune Nordland fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 162 246 144 396 126 820
Lønnsutgifter per elev 125 086 115 209 99 807
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 88,3 83,6 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 716 1 398 1 138
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 271 1 476 1 331
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år