Oversikt - Bekkestua barneskole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Bekkestua barneskole
Falkeveien 14
1357 BEKKESTUA
Org.nr 912549569
Offentlig skole
Grunnskole
1.-5. trinn
Skoleeier: Bærum kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 298
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 15
Talet på lærarar 24

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Bekkestua barneskole Bærum kommune Akershus fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 22,0 1 328,0 6 765,1 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 15,1 13,8 13,4 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 151 930 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 119,2 107,2 86,5 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,4 11,4 13,7 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,8 14,6 14,3 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 16,6 15,6 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,9 18,5 17,8 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,0 16,3 15,9 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 21,4 19,3 18,6 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 21,0 19,6 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 93,1 93,6 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 14 653 838 186 4 293 459 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 49 52 53 60
Indikator og nøkkeltall Bekkestua barneskole Bærum kommune Akershus fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 100 569 102 336 116 183
Lønnsutgifter per elev 75 595 80 345 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 78,3 81,2 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 671 1 063 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 787 1 428 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år