Oversikt - Bekkestua barneskole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Bekkestua barneskole
Hans Burums Vei 26
1357 BEKKESTUA
Org.nr 912549569
Offentlig skole
Grunnskole
1.-6. trinn
Skoleeier: Bærum kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 382
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 18
Talet på lærarar 32

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Bekkestua barneskole Bærum kommune Viken fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 27,3 1 356,1 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning 15,4 13,4 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 151 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 108,8 107,2 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,8 11,1 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,2 14,2 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 15,8 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,9 17,7 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,9 15,4 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,5 19,2 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 19,5 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 93,7 96,1
Lærertimer som gis til undervisning 18 417 860 824 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev 48 53 61
Indikator og nøkkeltall Bekkestua barneskole Bærum kommune Viken fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 107 006 121 243
Lønnsutgifter per elev 78 054 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 76,9 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 831 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 196 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år