Oversikt - Aronnes skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Aronnes skole
Blåbærveien 2
9514 ALTA
Org.nr 975299198
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Alta kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 80
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 8
Talet på lærarar 11

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Aronnes skole Alta kommune Finnmark Finnmárku fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 10,2 297,6 1 155,2 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 8,7 9,6 8,1 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 35 138 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 133,3 72,9 60,0 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 5,9 11,7 12,0 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,2 10,3 8,9 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 11,3 9,7 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,4 13,2 11,3 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,4 13,1 10,5 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 14,0 11,9 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 12,7 11,8 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 96,1 90,7 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 6 802 188 228 729 006 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 85 74 88 60
Indikator og nøkkeltall Aronnes skole Alta kommune Finnmark Finnmárku fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 126 454 151 052 116 183
Lønnsutgifter per elev 101 238 118 214 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 89,2 85,0 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 707 1 146 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 226 2 041 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år