Oversikt - Aronnes skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Aronnes skole
Blåbærveien 2
9514 ALTA
Org.nr 975299198
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Alta kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 93
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 8
Talet på lærarar 11

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Aronnes skole Alta kommune Troms og Finnmark fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 10,1 297,6 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning 10,3 9,5 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 30 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 132,9 83,1 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,9 10,2 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,8 10,5 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 10,9 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,6 12,9 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,6 11,9 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 14,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 12,6 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,8 96,5 96,1
Lærertimer som gis til undervisning 6 687 188 402 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev 72 74 61
Indikator og nøkkeltall Aronnes skole Alta kommune Troms og Finnmark fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 133 214 121 243
Lønnsutgifter per elev 106 285 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 88,4 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 555 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 242 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år