Grunnet tekniske problemer er Skoleporten fremdeles ustabilt i dag 18. september.
Hvis man får en feilmelding vil en mulig løsning være å laste inn siden på nytt. Vi jobber med å utbedre problemet. 

Oversikt - Angvik skule

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Angvik skule
Angvikvegen 53
6636 ANGVIK
Org.nr 974015242
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Gjemnes kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 46
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 4
Talet på lærarar 7

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Angvik skule Gjemnes kommune Møre og Romsdal fylke Nasjonalt
Læringskultur 3,7 4,1 4,0
Elevdemokrati og medvirkning 3,2 3,8 3,8
Faglig utfordring 3,9 4,0 4,1
Felles regler 4,4 4,5 4,4
Trivsel 4,3 4,3 4,3
Mestring 3,9 4,0 4,1
Støtte fra lærerne 4,4 4,5 4,4
Motivasjon 3,6 3,8 3,8
Vurdering for læring 3,4 3,9 3,9
Støtte hjemmefra 4,2 4,3 4,4

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Angvik skule Gjemnes kommune Møre og Romsdal fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 6,3 31,0 3 104,8 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 7,7 10,1 11,3 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 4 548 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 35,7 66,9 57,6 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 20,4 14,3 17,7 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,0 10,8 11,8 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 12,7 14,1 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8,6 12,8 15,6 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,1 11,7 14,1 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 8,0 12,9 15,3 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 13,8 18,0 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,9 89,2 95,3 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 4 446 20 889 1 990 803 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 97 70 63 60
Indikator og nøkkeltall Angvik skule Gjemnes kommune Møre og Romsdal fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 128 875 124 485 121 243
Lønnsutgifter per elev 106 815 100 294 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 82,3 83,6 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 067 936 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 754 1 509 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år