Oversikt - Åsane skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Åsane skole
Broveien 3
4620 KRISTIANSAND S
Org.nr 974598876
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Kristiansand kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 201
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 10
Talet på lærarar 14

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Åsane skole Kristiansand kommune Vest-Agder fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 978,6 2 134,9 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 12,7 12,3 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 150 383 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 73,6 60,7 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,4 17,9 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,5 13,1 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,0 14,7 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,8 16,3 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,0 14,6 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,6 16,6 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,9 18,5 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,4 97,5 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 621 137 1 345 283 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 56 58 60
Indikator og nøkkeltall Åsane skole Kristiansand kommune Vest-Agder fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 107 769 113 981 116 183
Lønnsutgifter per elev 82 580 90 210 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 80,8 82,4 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 554 1 267 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 243 1 595 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år