Oversikt - Åndalsnes barneskole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Åndalsnes barneskole
Skolegata 12
6300 ÅNDALSNES
Org.nr 974747839
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Rauma kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 222
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 14
Talet på lærarar 25

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Åndalsnes barneskole Rauma kommune Møre og Romsdal fylke Nasjonalt
Læringskultur 3,7 3,8 4,0 4,0
Elevdemokrati og medvirkning 3,6 3,6 3,7 3,8
Faglig utfordring 4,0 3,8 3,9 4,0
Felles regler 4,4 4,4 4,4 4,4
Trivsel 4,0 4,1 4,2 4,3
Mestring 4,1 4,0 4,0 4,0
Støtte fra lærerne 4,4 4,3 4,5 4,4
Motivasjon 3,6 3,8 3,7 3,8
Vurdering for læring 3,6 3,6 3,8 3,9
Støtte hjemmefra 4,1 4,1 4,2 4,3

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Åndalsnes barneskole Rauma kommune Møre og Romsdal fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 21,4 88,9 3 166,4 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning 11,2 10,5 11,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 13 566 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 108,3 64,6 55,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,6 14,8 17,9 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,3 10,9 11,4 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 13,2 13,8 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,9 14,3 15,1 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,7 12,8 13,1 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,4 13,8 15,1 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 17,0 17,7 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 90,9 96,3 95,2 96,1
Lærertimer som gis til undervisning 14 682 57 686 2 037 091 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev 66 68 65 61
Indikator og nøkkeltall Åndalsnes barneskole Rauma kommune Møre og Romsdal fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 122 820 124 485 121 243
Lønnsutgifter per elev 99 019 100 294 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 87,2 83,6 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 396 936 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 252 1 509 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år