Grunnet tekniske oppdateringer vil Skoleporten være tidvis utilgjengelig mandag 25. april fra klokken 16

Oversikt - Åna-Sira Interkommunale skole (UTGÅTT)

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Åna-Sira Interkommunale skole (UTGÅTT)
4420 ÅNA-SIRA
Org.nr 975275973
Offentlig skole
Grunnskole
1.-5. trinn
Skoleeier: Sokndal kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 8
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 2
Talet på lærarar 2

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Flekkefjord kommune Vest-Agder fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 116,8 2 134,9 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 11,9 12,3 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 17 383 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 71,1 60,7 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,3 17,9 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,8 13,1 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,7 14,7 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,3 16,3 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,4 14,6 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,6 16,6 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,1 18,5 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 90,4 97,5 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 71 812 1 345 283 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 60 58 60
Indikator og nøkkeltall Flekkefjord kommune Vest-Agder fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 116 099 113 981 116 183
Lønnsutgifter per elev 97 390 90 210 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 84,9 82,4 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 670 1 267 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 112 1 595 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år