Grunnet tekniske oppdateringer vil det ikke være mulig å logge inn i Skoleporten tirsdag 26. april fra klokken 16-18

Oversikt - Åmotsdal Montessoriskule Sa (privat) (UTGÅTT)

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Åmotsdal Montessoriskule Sa (privat) (UTGÅTT)
Åmotsdalsvegen 1255
3844 ÅMOTSDAL
Org.nr 915659675
Privatskole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Åmotsdal Montessoriskule Sa (privat) (UTGÅTT)
Godkjent etter: Friskoleloven Godkjent status: Lagt ned

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Privat
Talet på elevar 10
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 2
Talet på lærarar 2

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Seljord kommune Telemark fylke Nasjonalt
Læringskultur 4,0 3,9
Elevdemokrati og medvirkning 3,9 3,7
Faglig utfordring 4,1 4,0
Felles regler 4,3 4,3
Trivsel 4,3 4,2
Mestring 4,0 4,0
Støtte fra lærerne 4,4 4,3
Motivasjon 3,9 3,7
Vurdering for læring 4,0 3,8
Støtte hjemmefra 4,3 4,2

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Åmotsdal Montessoriskule Sa (privat) (UTGÅTT) Seljord kommune Telemark fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 1,8 1,8 99,2 2 668,7
Antall elever per årsverk til undervisning 5,8 5,8 8,4 9,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 16 398
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0 0,0 47,9 54,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0 0,0 16,4 14,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,4 7,4 10,0 10,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 10,5 11,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 7,4 7,4 12,1 13,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 55,9 55,9 85,3 89,0
Lærertimer som gis til undervisning 1 278 1 278 66 674 1 691 522
Undervisningstimer totalt per elev 128 128 85 78
Indikator og nøkkeltall Seljord kommune Telemark fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 132 547 124 344 116 183
Lønnsutgifter per elev 108 472 100 291 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 84,5 85,7 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 851 1 412 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 837 1 534 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år