Grunnet en teknisk oppdatering vil Skoleporten være ustabil og delvis utilgjengelig mandag 24. februar fra 14-16

Oversikt - Åmot Montessoriskole Sa (privat)

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Åmot Montessoriskole Sa (privat)
Kvennbekkveien 32
2450 RENA
Org.nr 915008607
Privatskole
Grunnskole
1.-6. trinn
Skoleeier: Åmot Montessoriskole Sa (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Privat
Talet på elevar 21
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 2
Talet på lærarar 5

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Åmot Montessoriskole Sa (privat) Åmot kommune Innlandet fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 3,9 3,9 3 267,7
Antall elever per årsverk til undervisning 5,6 5,6 9,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 537
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 11,5 11,5 50,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 46,7 46,7 16,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 6,6 6,6 10,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,5 9,5 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,2 13,2 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 6,4 6,4 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0 15,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 75,6 75,6 89,3
Lærertimer som gis til undervisning 2 765 2 765 2 095 568
Undervisningstimer totalt per elev 132 132 78
Indikator og nøkkeltall Åmot Montessoriskole Sa (privat) Åmot kommune Innlandet fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 130 265 121 243
Lønnsutgifter per elev 102 653 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 87,1 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 337 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 132 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år