Oversikt - Troms og Finnmark fylke

I denne oversikta finn du fakta og tal for fag- og yrkesopplæring i Noreg. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat og gjennomføring.
Illustrasjon for en enhet
Troms og Finnmark fylke
Alle lærlinger i Troms og Finnmark fylke
Vidaregåande opplæring er ein del av grunnopplæringa i Noreg. Vidaregåande opplæring omfattar all kompetansegivande opplæring mellom grunnskolen og høgare utdanning. Etter Kunnskapsløftet 2006 (KL06) heiter stega i vidaregåande opplæring Vg1, Vg2 og Vg3/opplæring i bedrift. Fag- og yrkesopplæringa er normalt 2 år i skole og 2 år som lærling i bedrift.

Fakta om opplæringa - Lærlingar

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Alle eierformer
Talet på lærlingar 2 779
Talet på elevar i fagopplæring i skole 4
Talet på lærekandidatar 89

Fakta om opplæringa - Nye lærlingar

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Alle eierformer
Talet på nye lærlingar 1 390
Talet på nye elevar i fagopplæring i skole 4
Talet på nye lærekandidatar 48

Læringsmiljø - Lærlingundersøkelsen

Fleire tal

Laster inn rapport

Laster inn rapport

Læringsresultater - Fag- og svenneprøver

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Alle eierformer
Antall fag- og svennebrev - lærlinger 992
Antall fag- og svennebrev - praksiskandidater 508
Antall fag- og svennebrev - elever 4
Antall kompetansebevis - lærekandidater 36

Gjennomføring av læretida

Fleire tal

Laster inn rapport

Sysselsetting av fagutdanna

Fleire tal

Laster inn rapport

Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år