Oversikt - Nasjonalt

  I denne oversikta finn du fakta og tal for fag- og yrkesopplæring i Noreg. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat og gjennomføring.
  Illustrasjon for en enhet
  Nasjonalt
  Alle lærlinger
  Vidaregåande opplæring er ein del av grunnopplæringa i Noreg. Vidaregåande opplæring omfattar all kompetansegivande opplæring mellom grunnskolen og høgare utdanning. Etter Kunnskapsløftet 2006 (KL06) heiter stega i vidaregåande opplæring Vg1, Vg2 og Vg3/opplæring i bedrift. Fag- og yrkesopplæringa er normalt 2 år i skole og 2 år som lærling i bedrift.

  Fakta om opplæringa - Lærlingar

  Fleire tal
  Indikator og nøkkeltall Alle eierformer
  Talet på lærlingar 39 444
  Talet på elevar i fagopplæring i skole 1 347
  Talet på lærekandidatar 1 986

  Fakta om opplæringa - Nye lærlingar

  Fleire tal
  Indikator og nøkkeltall Alle eierformer
  Talet på nye lærlingar 19 844
  Talet på nye elevar i fagopplæring i skole 1 371
  Talet på nye lærekandidatar 1 110

  Læringsmiljø - Lærlingundersøkelsen

  Fleire tal

  Laster inn rapport

  Laster inn rapport

  Læringsresultater - Fag- og svenneprøver

  Fleire tal
  Indikator og nøkkeltall Alle eierformer
  Antall fag- og svennebrev - lærlinger 15 436
  Antall fag- og svennebrev - praksiskandidater 8 708
  Antall fag- og svennebrev - elever 1 053
  Antall kompetansebevis - lærekandidater 606

  Gjennomføring av læretida

  Fleire tal

  Laster inn rapport

  Sysselsetting av fagutdanna

  Fleire tal

  Laster inn rapport

  Symbolforklaring
  Tall er unntatt offentlighet
  Tall er ikke publisert på valgt visning av rapporten
  Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år