Oversikt - Innlandet fylke

I denne oversikta finn du fakta og tal for fag- og yrkesopplæring i Noreg. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat og gjennomføring.
Illustrasjon for en enhet
Innlandet fylke
Alle lærlinger i Innlandet fylke
Vidaregåande opplæring er ein del av grunnopplæringa i Noreg. Vidaregåande opplæring omfattar all kompetansegivande opplæring mellom grunnskolen og høgare utdanning. Etter Kunnskapsløftet 2006 (KL06) heiter stega i vidaregåande opplæring Vg1, Vg2 og Vg3/opplæring i bedrift. Fag- og yrkesopplæringa er normalt 2 år i skole og 2 år som lærling i bedrift.

Fakta om opplæringa - Lærlingar

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Alle eierformer
Talet på lærlingar 3 003
Talet på elevar i fagopplæring i skole 75
Talet på lærekandidatar 109

Fakta om opplæringa - Nye lærlingar

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Alle eierformer
Talet på nye lærlingar 1 525
Talet på nye elevar i fagopplæring i skole 67
Talet på nye lærekandidatar 86

Læringsmiljø - Lærlingundersøkelsen

Fleire tal

Laster inn rapport

Laster inn rapport

Læringsresultater - Fag- og svenneprøver

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Alle eierformer
Antall fag- og svennebrev - lærlinger 1 199
Antall fag- og svennebrev - praksiskandidater 865
Antall fag- og svennebrev - elever 18
Antall kompetansebevis - lærekandidater 35

Gjennomføring av læretida

Fleire tal

Laster inn rapport

Sysselsetting av fagutdanna

Fleire tal

Laster inn rapport

Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år