Hva er Skoleporten

Skoleporten er Utdanningsdirektoratets nettjeneste der skoler og skoleeiere finner relevante og pålitelige data om grunnopplæringen.

Målet med Skoleporten er at skoler og skoleeiere skal få lett tilgang til relevant og pålitelig informasjon til det lokale kvalitetsvurderingsarbeidet, jf Opplæringslovens § 13-10 og forskrift om virksomhetsbasert vurdering.

Skoleporten er en sentral del av kvalitetsvurderingssystemet.

Skoleporten inneholder data innenfor områdene læringsutbytte, læringsmiljø, gjennomføring i videregående opplæring, ressurser og skolefakta.

De fire områdene læringsutbytte, læringsmiljø, gjennomføring i videregående opplæring og ressurser, kalles vurderingsområder. Det er fordi de inneholder relevant informasjon for det lokale vurderingsarbeidet. Området skolefakta inneholder faktaopplysninger om skolene.

Skoleporten er en integrert del av www.utdanningsdirektoratet.no. Det er lagt vekt på å gi stor valgfrihet i visningen av data. Innenfor læringsmiljø er det for eksempel mulig å se dataene fra Elevundersøkelsen som liggende diagram, stående diagram eller tabell.

I Skoleporten kan brukerne lage egne rapporter og eksportere data til regneark.

Hjelp til bruk av Skoleporten