Brukeradministrasjon på Skoleporten

Utdanningsdirektoratets system for brukeradministrasjon (UBAS) er utviklet for at brukere av direktoratets nettjenester skal kunne logge på med samme brukenavn og passord på flere av direktoratets nettbaserte verktøy og tjenester.

Den første nettjenesten som har tatt i bruk UBAS er Skoleporten. Etter hvert vil også andre nettjenester som krever innlogging knyttes til det samme systemet.

Til Utdanningsdirektoratets system for brukeradministrasjon

Distribuert administrasjon av brukere

 

De tjenestene i direktoratet som krever innlogging, er primært rettet mot grunnopplæringen. Administrasjon av brukere organiseres derfor i samsvar med organiseringen av sektoren:

  • Utdanningsdirektoratet gir administrasjonsrettigheter til statsforvalteren (fylkesmannen)
  • Statsforvalteren (fylkesmannen) gir administrasjonsrettigheter til skoleeiere og private skoler
  • Skoleeiere gir administrasjonsrettigheter til offentlige skoler
     

Alle som er tildelt administrasjonsrettigheter kan videredelegere slike rettigheter til andre i samme enhet eller underliggende enheter.
 

Hvordan får man tildelt brukernavn og passord?

Dersom du mangler brukernavn og passord til Skoleporten, tar du kontakt ut fra hvem du er og hvor du jobber:

Jobber hvor:

Ta kontakt med:

Ansatte på en skole

Tar kontakt med skoleleder eller den skoleleder har delegert administrasjonsrettigheter til

Skoleleder i offentlig skole

Tar kontakt med skoleeier

Skoleleder i privatskole

Tar kontakt med statsforvalteren i det fylket skolen ligger

Skoleeier

Tar kontakt med statsforvalteren i sitt fylke

Statsforvalteren

Tar kontakt med Utdanningsdirektoratet