Mii Skoleporten lea

Skoleporten (Skuvlaverrát) lea Oahpahusdirektoráhta neahttabálvalus, mas skuvllat ja skuvlaoamasteaddjit gávdnet relevánta ja luohtehahtti dieduid vuoddooahpahusa birra.

Skoleporten lea nationála kvaliteahtaárvvoštallanvuogádaga mávssolaš oassi.

Skoleporten sisdoallá dieduid cuovvovaš surggiin: oahppanbohtosat, oahppanbiras, joatkkaoahpahusa cadaheapmi, resurssat ja skuvlafákta.

Dát njeallje suorggi, oahppanbohtosat, oahppanbiras, joatkkaoahpahusa cadaheapmi ja resurssat, gohcoduvvojit “árvvoštallansuorgin”, danin go dain leat báikkálaš árvvoštallanbarggu dáfus relevánta diedut. Skuvlafákta sisdoallá fáktadieduid skuvllaid birra. 

Skoleporten almmustahttojuvvui vuosttas hleporten lea dál rievdaduvvon, ja almmustahttojuvvui oddasit juovlamánu 13. beaivve 2007.

Odda Skoleporten lea www.utdanningsdirektoratet.no–neahttasaji ovttaiduvvon oassi.  Dat addá buriid vejolašvuodaid cájehit dieduid má?gga láhkai. Ovdamearkka dihte oahppanbiras-oasis sáhtát geahccat Ohppiidguorahallama dieduid diagrámman, mii lea ceaggut dahje veallut, dahje tabeallan.