GSI-tallene 2016-2017 – Undervisningspersonell og fakta om opplæringa

    Nye tall for undervisningspersonell og fakta om opplæring for grunnskolen er nå tilgjengelig i Skoleporten. Dette omfatter informasjon om undervisningspersonell, antall lærere, elever og skoler for skoleåret 2016-2017. 

    Fakta om opplæring finner du her.

    Undervisningspersonell i grunnskolen finner du her.

    Tallene er de samme som ble publisert i GSI i desember. Alle opplysninger i GSI finner du her: https://gsi.udir.no/tallene