Karakterer for videregående opplæring 2015-16 nå publisert i Skoleporten

  Standpunkt- og eksamenskarakterer for videregående opplæring skoleåret 2015/16 er nå publisert i Skoleporten og Statistikkportalen.

   

  Publisering i Skoleporten

  Tallene finner du her:

  Standpunkt fellesfag

  Standpunkt programfag

  Eksamen fellesfag         

  Eksamen programfag

  De fleste av fellesfagene er med, både studieforberedende og yrkesfaglige. I tillegg er det gjort et utvalg av de største programfagene på studieforberedende utdanningsprogrammer. For yrkesfag er det valgt ut ett programområde per utdanningsprogram. Her vises karakterene for de felles programfagene samt tverrfaglig eksamen for dette programområdet.

   

  Publisering i Statistikkportalen

  Vi publiserer karakterer for alle fag i Statistikkportalen. Disse tallene finner du her:

  Standpunkt- og eksamenskarakterer videregående opplæring.

   

  Analyse

  Analysen ligger her (udir.no)