Tal for slutta i vidaregåande opplæring 2017-18 er no publisert

Indikatoren for slutta i løpet av skoleåret viser den delen av elevane i vidaregåande opplæring som sluttar i løpet av eit skoleår. Indikatorane gjeld elevar i skoleløpet i vidaregåande, og indikatorane følgjer derfor berre elevar, ikkje lærlingar.

Tala finn du her.

Analysen ligg her