Tal for overgangar i vidaregåande opplæring er no publisert i Skoleporten

Indikatorane for overgangar i vidaregåande opplæring gir informasjon om overgangane mellom trinna i vidaregåande opplæring, og viser status for dei som var i vidaregåande opplæring året før. Indikatorane gjeld overgangar i skoleløpet i vidaregåande, og indikatorane følgjer derfor berre elevar, ikke lærlingar.

Du finn tala her.