Tal for overgangar fra grunnskole til vidaregåande opplæring, og for overgangar i vidaregåande opplæring, er no publisert i Skoleporten

Indikatorane for overgang til vidaregåande opplæring gir informasjon om direkte overgang mellom grunnskolen og vidaregåande opplæring.

Du finn tala her

Indikatorane for overgangar i vidaregåande opplæring gir informasjon om overgangane mellom trinna i vidaregåande opplæring, og viser status for dei som var i vidaregåande opplæring året før. Indikatorane gjeld overgangar i skoleløpet i vidaregåande, og indikatorane følgjer derfor berre elevar, ikke lærlingar.

Du finn tala her og på Udir.no/statistikk

Analyse av tala finn du her