Tal for overgangar fra grunnskole til vidaregåande opplæring er no publisert

Indikatorane for overgang til vidaregåande opplæring gir informasjon om direkte overgang mellom grunnskolen og vidaregåande opplæring.

Du finn tala her.