Sysselsetting av fagutdannede 2019 er nå publisert

Vi har i dag publisert tall om sysselsetting av nyutdannede fagarbeidere.

Hovedfunn:

  • 74 prosent av lærlingene som fikk fag- eller svennebrev i 2018-19 var i arbeid høsten 2019.
  • Nesten alle praksiskandidater er i jobb året etter fagprøven.
  • Fagarbeidere fra bygg- og anleggsteknikk har i størst grad jobb rett etter utdanningen.

 

Du finner tallene over sysselsetting av nyutdannede fagarbeidere her.

En analyse av tallene finner du på udir.no/statistikk.