Sysselsetting av fagutdannede 2018 er nå publisert

Vi har i dag publisert tall om sysselsetting av nyutdannede fagarbeidere.

Hovedfunn

  • 74 prosent av lærlingene som fikk fag- eller svennebrev i 2017-18 var i arbeid høsten 2018.
  • Nesten alle praksiskandidater er i jobb året etter fagprøven.
  • Lærlinger fra bygg- og anleggsteknikk har i størst grad jobb rett etter utdanningen.
  • Det har vært liten endring i sysselsettingsgraden for tidligere lærlinger fra 2017 til 2018.

 

I tillegg til ny årgang har vi i år publisert oppdaterte tall over sysselsetting av fagutdannede for kullene 2013-2014 til 2016-2017. Grunnen til dette er at Statistisk sentralbyrå (SSB) har oppdaget at noen fagprøver de siste årene ikke har blitt registrert i Nasjonal utdanningsdatabase. Dette er nå er rettet opp.

Du finner tallene over sysselsetting av nyutdannede fagarbeidere her.

En analyse av tallene finner du på udir.no/statistikk.