Statistikk om fag- og yrkesopplæring publisert i Skoleporten

Ny statistikk for fag- og yrkesopplæring er nå tilgjengelig i Skoleporten.

Under Fakta om opplæringa er nye tall for lærlinger og nye lærlinger publisert

  • Tall for nye lærlinger finner du her
  • Tall for lærlinger finner du her
  • Tall for lærefag og for fagbrev på jobb finner du på udir.no/statistikk

Under Læringsresultater finnes nå nye tall for fag- og svennebrev

  • Tall for fag- og svennebrev finner du her
  • Tall for lærefag og for kandidattypen fagbrev på jobb finner du på udir.no/statistikk
     

Du finner også en analyse av tallene på udir.no/statistikk.