Skoleporten legges ned 1. juli 2021. Statistikken som i dag ligger i Skoleporten blir flyttet til udir.no/statistikk. Les mer på udir.no.

Ståstedsanalysen ut av Skoleporten – gamle ståstedsanalyser må lastes ned og lagres lokalt før 1. juli

Ståstedsanalysen for skole bygges opp på nytt utenfor Skoleporten og vil være klar 2. august. Det vil være mulig å gjennomføre Ståstedsanalysen i Skoleporten frem til 1. juli. 

Vær oppmerksom på at alle ståstedsanalyser som er lagret i Skoleporten blir borte når systemet stenger 1. juli 2021. Disse må derfor lastes ned og lagres lokalt før 1. juli.

Les mer om ny ståstedsanalyse for skole på udir.no