Skoleporten fases ut våren 2021

Udir holder på å utvikle et verktøy for å gjøre statistikk og fakta mer tilgjengelig for brukerne våre. Verktøyet blir tilgjengelig på udir.no våren 2021.Verktøyet skal på en enkel og visuell måte presentere nøkkelindikatorer og fakta på barnehage- og skolefeltet, som for eksempel utvalgte indikatorer fra foreldreundersøkelsen for barnehage, elevundersøkelsen og nasjonale prøver.

Når vi nå samler mer innhold på udir.no, vil Skoleporten samtidig fases ut. Ståstedsanalysen for skole flyttes ut av Skoleporten, og vil fremdeles være tilgjengelig. Mal for tilstandsrapport blir også tilgjengelig fra udir.no i løpet av våren 2021.

Les mer på Udir.no