Skolebidragsindikatorer for videregående opplæring 2019-20 er nå publisert

Vi publiserer vanligvis tre indikatorer. De antyder hvor mye en skole bidrar til å 

På grunn av avlyst eksamen våren 2020 publiserer vi ikke indikatoren for skolens bidrag til å løfte elever faglig (karakterpoeng).

Les analyse og mer om hvordan skolebidragsindikatorer beregnes på udir.no/statistikk