Skolebidragsindikatorer for grunnskolen er nå publisert i Skoleporten

Skolebidragsindikatorer for 1.-4. og 5.-7. trinn er nå publisert. Du finner tallene her:

Skolebidragsindikatorene publiseres også på udir.no/statistikk:

På grunn av avlyst eksamen våren 2020 er det ikke mulig å lage skolebidragsindikatorer for ungdomstrinnet (8.-10. trinn) for 2019+2020.

Det er Statistisk sentralbyrå (SSB) som har gjort beregningene på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

Du kan lese mer om skolebidragsindikatorer på udir.no

Her finner du også en analyse og en detaljert gjennomgang av hvordan beregningene gjøres.