Resultater fra nasjonale prøver høsten 2020 er nå publisert

Resultater fra nasjonale prøver gjennomført høsten 2020 er i dag publisert i Skoleporten og på udir.no/statistikk. Vi har også publisert andelen elever som er fritatt fra nasjonale prøver, og andelen elever som ikke deltok på prøvene.

I Skoleporten vises en grafisk fremstilling av resultatene, mens det er enkelt å gjøre egne uttrekk fra udir.no/statistikk.

Du finner resultatene i Skoleporten her:
Nasjonale prøver 5. trinn
Nasjonale prøver 8.- og 9. trinn
Fritatt og ikke deltatt

Resultatene på udir.no/statistikk finner du her (eksterne lenker):
Nasjonale prøver barnetrinnet
Nasjonale prøver ungdomstrinnet

Du finner en analyse av tallene på udir.no (eksterne lenker):
Analyse av resultater for 5. trinn
Analyse av resultater for 8.- og 9. trinn