Resultater fra nasjonale prøver 2018 for ungdomstrinnet er nå publisert

Resultater fra nasjonale prøver gjennomført høsten 2018 på 8.- og 9. trinn er i dag publisert i Skoleporten og på udir.no/statistikk. Vi har også publisert andelen elever som er fritatt fra nasjonale prøver på ungdomstrinnet, og andelen elever som ikke deltok på prøvene.

I Skoleporten vises en grafisk fremstilling av resultatene, mens det er enkelt å gjøre egne uttrekk fra udir.no/statistikk.

Du finner resultatene i Skoleporten her:
Nasjonale prøver 8.- og 9. trinn
Fritatt og ikke deltatt

Resultatene på udir.no/statistikk finner du her (ekstern lenke):
Nasjonale prøver ungdomstrinnet

Analysen finner du her (ekstern lenke):
Analyse av nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på 8. og 9. trinn 2018