Resultatene fra Elevundersøkelsen høsten 2020 er nå tilgjengelige

Vi har i dag publisert resultatene fra Elevundersøkelsen høsten 2020 i Skoleporten.

Elevundersøkelsen er en årlig nettbasert undersøkelse om elevenes skole- og læringsmiljø. Undersøkelsen kartlegger sentrale sider ved læringsmiljøet på skoler. 

Mer informasjon om Elevundersøkelsen finner du på udir.no:
https://www.udir.no/tall-og-forskning/brukerundersokelser/elevundersokelsen/

Vi publiserer tall i Skoleporten for de trinnene det er obligatorisk å gjennomføre Elevundersøkelsen (7. trinn, 10. trinn, og Vg1).

Elevundersøkelsen publiseres også på udir.no/statistikk