Resultatene fra Elevundersøkelsen høsten 2018 er nå tilgjengelige

Vi har i dag publisert resultatene fra Elevundersøkelsen høsten 2018 i Skoleporten.

Dette er Elevundersøkelsen

  • En nettbasert spørreundersøkelse hvor elever fra 5. trinn til siste år på videregående skole får si sin mening om forhold som er viktige for læring og trivsel i skolen.
  • Obligatorisk for 7. trinn, 10. trinn og vg1. Frivillig å delta for øvrige trinn fra og med 5. trinn.
  • Gir lærere, skoleledere og skoleeiere informasjon om hvordan elevene opplever skolehverdagen, slik at skolen kan følge opp med riktige tiltak.
  • Rundt 447 500 elever svarte på undersøkelsen høsten 2018. Det er det høyeste antallet som noensinne har besvart undersøkelsen.
  • Utdanningsdirektoratet er ansvarlig for gjennomføringen av undersøkelsen, mens NTNU Samfunnsforskning er ansvarlig for analysene og rapporteringen.

Vi publiserer tall for de trinnene det er obligatorisk å gjennomføre Elevundersøkelsen (7. trinn, 10. trinn, og VG1).

Her finner du resultatene for grunnskoler

Her finner du resultatene for videregående skoler

Mer informasjon om Elevundersøkelsen finner du på udir.no:
https://www.udir.no/tall-og-forskning/brukerundersokelser/elevundersokelsen/

Du kan lese NTNUs analyse av resultatene for mobbing fra gjennomføringen høsten 2018 her:
https://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/elevundersokelsen-2018-mobbing-og-arbeidsro/