Resultatene fra Elevundersøkelsen høsten 2017 er nå tilgjengelige

Vi har i dag publisert resultatene fra Elevundersøkelsen høsten 2017 i Skoleporten. Vi publiserer tall for de trinnene det er obligatorisk å gjennomføre Elevundersøkelsen (7. trinn, 10. trinn, og VG1).

Her finner du resultatene for grunnskoler

Her finner du resultatene for videregående skoler

Vi publiserer i år tre nye indikatorer om mobbing

  • Andelen elever som opplever mobbing på skolen
  • Andelen elever som er blitt mobbet av voksne på skolen de siste månedene
  • Andelen elever som er blitt mobbet digitalt (mobil, iPad, PC) de siste månedene

I tillegg publiserer vi som før Andelen elever som blir mobbet av andre elever på skolen. Vi har fjernet gjennomsnittskåren for mobbing av andre elever fra publiseringen. Du vil fortsatt finne denne i Rapportbyggeren i Skoleporten.

Du kan lese mer om de nye indikatorene i Hjelp til tolkning.

Vi planlegger også å oppdatere Skoleporten med tilsvarende indikatorer som vi publiserer om mobbing nå fra gjennomføringen høsten 2016. Dette vil skje på et senere tidspunkt.

Mer informasjon om Elevundersøkelsen finner du på udir.no:

https://www.udir.no/tall-og-forskning/brukerundersokelser/elevundersokelsen/

Du kan lese NTNUs analyse av resultatene for mobbing fra gjennomføringen høsten 2017 her:

https://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/elevundersokelsen-2017-mobbing-og-arbeidsro2/