Ressurs- og økonomitall for grunnskole og videregående opplæring er nå publisert

Ressurstallene omfatter økonomitall for grunnskole og videregående opplæring i 2018. Denne statistikken er tidligere publisert av Statistisk sentralbyrå gjennom KOSTRA. 

I tillegg publiserer vi nå tallet på lærere i videregående opplæring skoleåret 2018-2019.

Tall fra KOSTRA og tallet på lærere i videregående opplæring publiseres ikke på skolenivå. Lærertall finnes bare for eierform "Offentlig".

Her finner du tallene: