Planlagt oppdatering av Ståstedsanalysen

For å oppdatere innholdet i Ståstedsanalysen til nytt læreplanverk, vil det fra høsten 2019 bli lagt inn nye påstander i Ståstedsanalysen fase 2 Egenvurdering. Skolene kan da også selv velge hvor mange og hvilke påstandsbolker de vil ha med. Det er funksjonalitet i verktøyet til å følge med på hvor mange påstander som er lagt til i egenvurderingen.

Ståstedsanalysen kan gjennomføres som forberedelse til innføring av nytt læreplanverk og til skolebasert vurdering etter at læreplanverket er tatt i bruk.

Formålet med Ståstedsanalysen er å skape refleksjon over skolens praksis og hvilke områder skolen vil prioritere i sitt videre utviklingsarbeid.