Oppdaterte påstander om yrkesfag i ståstedsanalysen

Vi har oppdatert påstandene i de to tilleggsbolkene «Yrkesfaglig opplæring» og «Samarbeid skole – bedrift» i Ståstedsanalysen slik at de er i tråd med nytt læreplanverk.