Oppdatert mal for tilstandsrapporter

Vi har i dag gjort endringer i mal for tilstandsrapport. Vi har lagt til ‘Mobbing på skolen (prosent)’, og fjernet gjennomsnittskåren for mobbing av andre elever fra publiseringen. Du vil fortsatt kunne legge denne til i tilstandsrapporten selv.

Den nye indikatoren viser andelen elever som opplever å bli mobbet på skolen 2 eller 3 ganger i måneden eller oftere.

Hvis du ønsker å oppdatere en tilstandsrapport du allerede har opprettet med endringene må du åpne tilstandsrapporten du ønsker å oppdatere i Skoleporten og trykke på ‘Oppdater’-knappen som ligger over indikatorene.