Oppdatert mal for tilstandsrapporter

Mal for tilstandsrapporter er nå oppdatert med skolebidragsindikatorer.

Hvis du ønsker å oppdatere en tilstandsrapport du allerede har opprettet med endringene må du åpne tilstandsrapporten du ønsker å oppdatere i Skoleporten og trykke på ‘Oppdater’-knappen som ligger over indikatorene.