Oppdatert funksjonalitet i Skoleporten

Skoleporten ble i dag oppdatert med mye ny funksjonalitet. Den viktigste oppdateringen er at vi har videreutviklet mulighetene til å hente ut data gjennom egne rapporter.

Prosessen med å bygge om dine egne rapporter er nå delt opp i forskjellige trinn. På den måten kan vi dynamisk filtrere valgmulighetene du har slik at bare gyldige valg er tilgjengelige. Det skal derfor være enklere å bygge opp rapportene slik at du får ut de dataene du er ute etter.

For brukere med påloggingsmulighet i Skoleporten er det nå også mulig å lagre rapporter slik at du enkelt får tilgang til dem senere.

Vi har i tillegg forbedret ytelsen, noe som gjør det mulig å hente ut vesentlig større mengder data på en gang fra Skoleporten.

Hvis du velger for mye data, slik at du kommer over grensen for hva som kan hentes ut av systemet, får du nå beskjed om dette. Dermed kan du kan fjerne noe av utvalget ditt heller enn å få en feilmelding når du vil se på tallene.

Vi håper dere vil sette pris på oppdateringene vi har kommet med i dag. Hvis dere har tilbakemeldinger eller spørsmål, oppfordrer vi til å bruke ‘Gi en tilbakemelding’-knappen som ligger nederst til høyre på alle Skoleportens sider.

Du kan lage din egen rapport med tall fra Skoleporten her:

https://skoleporten.udir.no/rapportbygger