Oppdatert enhetsvelger i Skoleporten

Skoleporten er nå oppdatert med ny enhetsvelger. Oppdateringen gjør det mulig å navigere i enhetshierarkiet ved å søke i fylker, kommuner og skoler.

Det er også mulig å navigere ved å klikke i den ekspanderbare menyen. Klikk på pilene til høyre i menyen for å vise neste nivå. Du velger enheten ved å klikke på navnet. Enhetene er inndelt og sortert i alfabetisk rekkefølge.

Utgåtte enheter  

Helt nederst i menyen kan du velge om du ønsker å vise eller skjule utgåtte enheter. Dersom du krysser av for at utgåtte enheter skal vises, blir de synlige i enhetsvelgeren. Utgåtte kommuner ligger under fylket det lå i da kommunen ble nedlagt.

Utgåtte fylker, kommuner eller skoler som ikke har data for de siste fem periodene vises ikke.