Oppdatering av Skoleporten for påloggede brukere

Skoleporten har nå blitt oppdatert med ny funksjonalitet for påloggede brukere. Hensikten med oppdateringen er å gi deg som har påloggingsrettigheter i systemet enklere tilgang til tall for dine enheter, samt bedre oversikt over egendefinerte rapporter og andre dokumenter opprettet gjennom mal for Tilstandsrapport eller Ståstedsanalysen.

Når du logger inn i Skoleporten etter oppdateringen kommer du rett inn på en oversiktsside. Denne siden inneholder en rekke nøkkelindikatorer om din enhet. Som skoleleder eller skoleeier får du opp eiertallene automatisk uten prikking, og du kan enkelt navigere deg videre til flere tall hvis du ønsker å endre utvalg eller filtreringer.

Vi har i tillegg gjort endringer på Min side, som er tilgjengelig for alle påloggede brukere. Her har du muligheter til å endre passord, abonnere på nyhetsmeldinger, og lage egne grupperinger for visning i Skoleporten. Etter oppdateringen er det også mulig å få tilgang til alle egendefinerte rapporter, tilstandsrapporter og Ståstedsanalyser man har opprettet i Skoleporten.

Vi har flyttet det du allerede har opprettet i Skoleporten inn på oversikten du finner i Min side, og nye rapporter og Ståstedsanalyser du oppretter vil også automatisk bli tilgjengelige herfra. Hensikten med dette er at det skal bli enklere å få en oversikt over hva man har lagret i Skoleporten. Det vil naturligvis fortsatt være mulig å finne det man oppretter gjennom selve verktøyene.

Du finner lenken til Min side til høyre i toppmenyen i Skoleporten.