Oppdatering av Skoleporten – egen mobilversjon og ny funksjonalitet

Vi lanserer nå en egen mobilversjon av Skoleporten.

Skoleportens mobilversjon er spesielt lagt opp for å gi brukere på mobiltelefon enkel tilgang til tall og statistikk.

Skoleportens mobilversjon inneholder data innenfor områdene læringsutbytte, læringsmiljø, gjennomføring, ressurser og skolefakta.

Fra forsiden kan du trykke deg inn på grunnskole, videregående skole, eller fag- og yrkesopplæring. Du vil da få opp statistikk tilsvarende det som publiseres i desktopversjonen av Skoleporten. Særlig aktuell statistikk og nye publiseringer vil markeres med en stjerne i menyen.

For å endre hvilken enhet du ser på trykker du på ‘Utvalg’. Du vil da få muligheten til å søke opp fylker, kommuner, skoler, og opplæringskontor. Du har også mulighet til å markere inntil fem favoritter slik at du enklere kan finne tilbake til de enhetene du leter etter.

Skoleportens mobilversjon inneholder ikke verktøy eller rapportbygger, og det er heller ikke mulighet til å logge seg inn for å se alle sine egne tall. Du kan enkelt manøvrere mellom desktopversjonen og mobilversjonen gjennom lenken ‘Gå til fullversjon’ nederst på siden.

Vi oppfordrer deg til å gi tilbakemeldinger på løsningen. Hvis du ønsker å komme i kontakt med oss kan du bruke knappen ‘Gi en tilbakemelding’ som ligger nederst på alle sidene i mobilversjonen.

I forbindelse med dagens oppdatering av Skoleporten har vi også gjort noen mindre endringer i måten vi viser geografiske sammenligninger. For å gjøre sammenligning enklere samler vi enhetene som skal sammenlignes under hver enkelt indikator. Dette gjelder foreløpig ikke nasjonale prøver.

I den nyeste oppdateringen har vi fjernet muligheten til å lage egne rapporter under Min side. Denne er nå blitt erstattet av at du kan lagre rapporter under «Lag din egen rapport»