Om publisering av lærlingundersøkelsen i Skoleporten

I 2018 ble lærling og lærebedriftsundersøkelsen justert blant annet ved at antall spørsmål ble redusert. Dette gjør at resultatene ikke kan sammenlignes med tidligere årganger. Endringene skal evalueres i samarbeid med NTNU. Evalueringen vil danne grunnlaget for en revidering av begge undersøkelsene i 2020.

Fylkeskommunene og opplæringskontorene kan hente ut resultatene for 2018 og 2019 fra både Lærlingundersøkelsen og Lærebedriftundersøkelsen i bestillings- og rapportportalen. Her kan man også sammenligne egne resultatene med andre fylker og nasjonale tall.

Tallene for lærlingundersøkelsen fra 2018 og 2019 vil ikke publiseres i Skoleporten.