Økonomi og ressurstall for grunnskole og videregående opplæring er nå publisert

Ressurstallene omfatter økonomitall for grunnskole og videregående opplæring i 2015. Denne statistikken er tidligere publisert av Statistisk sentralbyrå gjennom KOSTRA. 

I tillegg publiserer vi nå tallet på lærere i videregående opplæring skoleåret 2015-2016.

Overgangen fra Aa-registeret til a-ordningen gjør at det ikke er publisert tall for avtalte årsverk eksklusive lange fravær i kommunen for 2015 for de kommunale og fylkeskommunale tjenesteområdene. 2015-tallene for undervisningspersonell årsverk i videregående opplæring publiseres derfor ikke nå. Les mer om dette hos SSB.

Tall fra KOSTRA og tallet på lærere i videregående opplæring publiseres ikke på skolenivå. 

Her finner du tallene: