Økonomi- og ressurstall for grunnskole og videregående opplæring er nå publisert.

Ressurstallene omfatter økonomitall for grunnskole og videregående opplæring i 2017. Denne statistikken er tidligere publisert av Statistisk sentralbyrå gjennom KOSTRA. 

I tillegg publiserer vi nå tallet på lærere i videregående opplæring skoleåret 2017-2018.

Tall fra KOSTRA og tallet på lærere i videregående opplæring publiseres ikke på skolenivå. 

Her finner du tallene: