Økonomi- og ressurstall for grunnskole og videregående opplæring er nå publisert

Ressurstallene omfatter økonomitall for grunnskole og videregående opplæring i 2019. Denne statistikken er tidligere publisert av Statistisk sentralbyrå gjennom KOSTRA. 

I tillegg publiserer vi tallet på lærere i videregående opplæring skoleåret 2019-2020.

Tall fra KOSTRA og tallet på lærere i videregående opplæring publiseres ikke på skolenivå. Lærertall finnes bare for eierform "Offentlig".

Her finner du tallene: