Nye tall for skolefakta om videregående opplæring er nå tilgjengelig i Skoleporten

Dette omfatter antall lærere, elever og skoler for skoleåret 2014-2015.