Ny versjon av Skoleporten torsdag 25. juni

Forsiden har fått nye farger, og vi har fått inn data om opplæringskontorer under Fag- og yrkesopplæring.

Forsiden og toppmenyen

  • Forsiden har fått nytt grafisk design.
  • Verktøy er flyttet litt ned til megamenyen.
  • Min Side er flyttet opp i toppmenyen øverst på siden.

Ny grafisk design på forsiden.
Tilbakemeldinger fra brukerne

Nederst til høyre er det lagt inn en knapp, som gir brukerne mulighet til å sende inn tilbakemeldinger.

Fag- og yrkesopplæring - opplæringskontorer

Opplæringskontorer er hentet inn fra nor.udir.no og det publiserers nå bl.a. data fra Lærlingundersøkelsen.

Opplæringskontor ligger under menyen Fag- og yrkesopplæring.